Meiltä myös Konekäännökset – mitä, miksi ja miten?

Konekäännös on digiajan vaihtoehto.

 

Mihin konekäännös sopii?

Konekäännös on digiajan vaihtoehto tilanteisiin, joissa tekstin ei tarvitse olla erityisen sujuvaa tai viimeisteltyä, vaan tärkeintä on sisällön välittyminen. Konekäännös sopii esimerkiksi yrityksen sisäiseen käyttöön tai tilanteisiin, joissa tekstin käyttöikä on lyhyt. Kyse voi olla esimerkiksi yhtä palaveria varten tarvittavasta raporttikäännöksestä.

Konekäännös on toimiva valinta myös silloin, kun perinteinen kääntäminen ei ole realistinen vaihtoehto esimerkiksi budjetin tai aikataulun vuoksi. Tällöin konekäännös on paljon parempi vaihtoehto kuin ei käännöstä lainkaan. Esimerkiksi verkkokaupan voi olla järkevämpää tarjota koneellisesti käännettyjä tuote- ym. tekstejä kuin jättää ne kokonaan kääntämättä.

Tällä hetkellä konekäännös toimii parhaiten suurilla kielillä niin, että käännetään englannista tai englantiin.

Lue myös:

 

fiksu konekääntimemme perustuu neuroverkkoihin

Käännöstenhallintasovelluksemme Navitepin konekäännin perustuu neuroverkkoihin (neural machine translation, NMT). Se tuottaa siis jo lähtökohtaisesti parempaa käännösjälkeä kuin tilastomenetelmiin pohjautuvat konekääntimet, jollaisia kaikki konekäännöstuotteet ennen vuotta 2017 olivat. Fiksu neuroverkkoihin perustuva konekäännin hyödyntää tekstin asiayhteyttä päätelläkseen, mitä käännösvastinetta kulloinkin tulee käyttää.

Navitepin konekäännös ei kuitenkaan ole vain ohjelmiston tekemä käännös, vaan käännin voi hyödyntää myös asiakaskohtaista käännösmuistia. Käännösmuisti on tietokanta, joka sisältää aiempia, ihmisvoimin tehtyjä käännöksiä, ja sen käyttö parantaa käännöksen laatua ja täsmällisyyttä. Jos olet sopimusasiakas, tilaamasi konekäännökset käännetään käännösmuistiasi käyttäen.

Myös käännösten tilaaminen on helppoa, koska Translatumin tilausjärjestelmä on integroitu Navitepin kanssa. Voit projektikohtaisesti valita sinulle sopivan palvelumallin, ja sovellus hoitaa loput. Kaikissa malleissa Navitep hyväksyy yli 50 tiedostomuotoa.

 

Näin konekääntämisen prosessi etenee

Meiltä voit tilata konekäännöksen sekä ammattikääntäjän editoimana että ilman erillistä editointia. Tästä ihmiskääntäjän tekemästä muokkauksesta käytetään nimityksiä posteditointi ja jälkieditointi.

Jos olet sopimusasiakkaamme, prosessi alkaa molemmissa tapauksissa käännösmuistissa olevien muistiosumien koneellisella poimimisella käännökseen. Jos käännösmuistisi on kattava eli se sisältää runsaasti aiemmin käännättämääsi aineistoa, jopa 70 % käännettävän tekstin sisällöstä saattaa tulla valmiina muistista. Sen jälkeen kone kääntää jäljelle jääneet muistista löytymättömät osuudet.

Tämän jälkeen seuraa ammattikääntäjän tekemä posteditointivaihe, jos sellainen on käännökseen tilattu. Posteditoija muokkaa koneen tuottamaa tekstiä tarkistaen, että käännös vastaa alkuperäisen tekstin sisältöä. Hän myös tarkistaa kielioppia ja korjaa kielivirheitä. Jotta konekääntämisen nopeuden tuoma etu voidaan lunastaa, posteditoinnissa ei kuitenkaan kirjoiteta tekstiä laajalti uudelleen.

Posteditoidun konekäännöksen kustannukset ovat noin puolet ja saavutettu aikasäästö yli puolet verrattuna perinteiseen käännösprosessiin.

 

Posteditointi vai ei?

Yleisesti ottaen ihmiskääntäjän tekemä editointi on suositeltavaa, mutta joissain tilanteissa myös pelkkä konekäännös on riittävä ratkaisu. Tällaisen käännöksen painopiste on asiasisällön välittymisessä ja käyttötarve on tyypillisesti lyhytaikainen, jopa kertaluonteinen – kyse voi olla esimerkiksi kertakäyttöisestä raportista sisäiseen käyttöön, sähköpostiviestinnästä, tarjouskilpailujen dokumentaatiosta jne.

Toisaalta voit halutessasi myös itse viimeistellä konekääntimen tuotoksen. Avuksi saat kaksikielisen Word-dokumentin, jossa alkuperäinen teksti ja käännös ovat segmenteittäin (yleensä virkkeittäin) rinnakkain vertailun helpottamiseksi.

Pelkän konekäännöksen ilman posteditointia voi tilata, jos sen tueksi on jo olemassa käännösmuisti, joka sisältää perinteisesti käännettyjä käännöksiä tai posteditoituja konekäännöksiä. Aikaa konekäännökseen menee yleensä muutamia minuutteja, ja pelkän konekäännöksen hinta on noin 10 % perinteiseen käännösmalliin verrattuna.